1. Trụ Sở Chính
    166 – 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên
    ĐT: (84 0257) 3 823 228 – 3 829 165
  2. Nhà Máy
    01 Bà Triệu, Tuy Hòa, Phú Yên
    ĐT: (84 0257) 3 810 525 – 3 820 663