Giới Thiệu PYMEPHARCO

Thương hiệu PYMEPHARCO đã tạo được thế vững chắc và có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Phát huy những thành quả đã đạt được, công ty tiếp tục đẩy mạnh dòng sản phẩm Cephalosporin trong hệ thống cơ cấu sản phẩm. Công ty đang hoạch định những bước đi cần thiết, phát triển thương hiệu PYMEPHARCO cũng như hướng tới việc cung cấp cho cộng đồng những sản phẩm có chất lượng cao và xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Xem tiếp »

Xem Video

Hoạt Động Của PMP

Pymepharco Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2018

Vào sáng ngày 19/10/2018, CTCP Pymepharco đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Tham dự Đại hội có 336 cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 70.853.583 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,46% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết thông qua […]

Xem tiếp »

Kiến Thức Y Dược

Tương Đương Sinh Học